Vragenlijst T0 – Route 1 en 2 (Ervaren en Aanpak)
Vragenlijst T0 – Ervaren en Aanpak

Stel jezelf een ladder voor met 10 treden. De onderste tree stelt het slechtst mogelijke leven voor, terwijl de bovenste tree staat voor het best mogelijke leven.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling? Geef aan op een schaal van 1 (oneens) t/m 5 (eens)


Algemene vragen

Marketing door

Meer weten over onze methodiek?