Toepassen

Opdracht 1: het belang van je eigen stap, wandel je eigen weg

 

Print de PDF met het actiewiel uit.

Bij ‘inspireren’ is het actiewiel toegelicht in een filmpje.

Jij bent expert van je eigen leven, en jij bent de enige die weet en ervaart wat wel en wat niet voor jou werkt.

Bij het onderdeel ‘eigen regie’ heb je een eigen haalbare stap gekozen. Je hebt daar een aantal dagen aandacht aan besteed.

In deze opdracht ga je bekijken wat jouw stap heeft opgeleverd. Misschien ben je heel tevreden en ga je nog een tijdje door, misschien kies je voor een vervolgstap of, als de stap niet heeft gewerkt, kies je een andere stap in de richting van je verlangen.

Het actiewiel helpt hierbij.

Pak het actiewiel en beantwoord de vier vragen voor jouw veranderwens.

  • Hoe gaat het nu?
  • Wat wil je?
  • Wat kun je?
  • Wat doe je?

 

Opdracht 2: toestemmingsbriefjes 

 

Als je stapjes richting je verlangen lukken, is dat makkelijk. Vaak is dat niet zo. Je neemt je iets voor en het lukt je niet om het te doen. Dat is helemaal niet erg. Je kunt elke dag beginnen of opnieuw beginnen.

  • Is het verlangen, de kaart die je hebt gekozen, iets waar je echt naar verlangt. Of is er een ander verlangen? Kies dan een nieuw woord, met een nieuwe kaart en een nieuwe stap.
  • Gaat jouw stap naar iets toe waar je écht naar verlangt? Zo nee, formuleer een andere stap.
  • Is jouw stap haalbaar voor jou op dit moment? Zo nee, kies dan een nieuwe stap.

Vallen hoort bij het leven. Ook al wil je het liefst de gevoelens van schaamte die daarbij horen voorkomen. Je leert door te ervaren wat er wel en zeker ook wat er niet lukt. Mensen zijn geneigd om problemen voor elkaar op te lossen.

Ben je daarmee geholpen of gun je jezelf je eigen leerproces. Daarmee leer je eigen oplossing te vinden en die ervaring neem je mee in je leven.

Bene Brown die onderzoek doet naar kwetsbaarheid, falen en schaamte zegt: ‘Echte lef is je eigen waarheid onder ogen durven zien en bereid zijn te werken en schaven aan je eigen verhaal. Alleen zo leer je sterker weer opstaan’.

Geef jezelf toestemming

Het grootste struikelblok richting vrij leven ligt vaak in jezelf, weet ook Bene Brown. In haar boek sterker dan ooit zegt ze: “Om te leren vallen moet je leren te voelen. Geef jezelf toestemming om te voelen en oefen daarmee. Op het eerste toestemmingsbriefje dat ik mezelf schreef stond: toestemming om enthousiast te zijn en gek te doen.”

  • Schrijf jezelf 3 toestemmingsbriefjes voor deze week
  • Leg ze ergens op een zichtbare plek
  • Vraag minimaal 1 persoon om ze deze week naar jou te herhalen