Invullen

De tweede bouwsteen van een Positieve Gezondheid gesprek is het invullen van het Spinnenweb. Met het Spinnenweb kijkt iemand breed naar de eigen gezondheid.

Er zijn verschillende Spinnenwebben van Positieve Gezondheid beschikbaar voor verschillende doelgroepen: digitaal, papier, volwassen, kind, jongere, laaggeletterd, anderstalig. Als professional maak je, bij voorkeur in overleg, een keuze voor het Spinnenweb dat het beste aansluit. Hier vind je een overzicht.

Iemand vult het Spinnenweb in eigen tempo zoveel mogelijk zelf(standig) in. Dat kan ter plekke of thuis. In dat laatste geval maak je een vervolg afspraak om in gesprek te gaan.

 

Pak je reisverslag en beantwoord onderstaande vragen:

  1. Met welk Spinnenweb heb jij ervaring?
  2. Welk Spinnenweb sluit het best aan bij jouw werk?
  3. Gebruik jij andere methodieken om iemand breed te laten kijken? Zo ja wat valt je op als je deze vergelijkt met het Spinnenweb?

 

Wetenschap:

Hier vind je een vergelijking van het Spinnenweb van Positieve Gezondheid met methodieken die in de zorg worden gebruikt om breed te kijken.

 

 

 

 

 

 

De derde bouwsteen van een Positieve Gezondheid gesprek is dat je iemand vraagt hoe het was om  breed naar de eigen gezondheid te kijken.

Het is essentieel dat je als professional achterover zit, ruimte geeft, open vragen stelt, luistert met aandacht en laat vertellen. Zo stel je iemand in staat om écht te onderzoeken hoe het op dat moment is. Als jij in staat bent om dit te doen, en het zit in details!, zal iemand zich echt open kunnen stellen. En daar begint verandering.

Bekijk onderstaande film waarin Brigiet een Positieve Gezondheid gesprek voert met Sandra.

Bekijk nogmaals het eerste deel van het gesprek waarin Sandra vertelt hoe zij haar gezondheid op dit moment ervaart.

Pak je reisverslag en beantwoord onderstaande vragen:

  1. Wat doet Brigiet waardoor Sandra gaat reflecteren op haar gezondheid?
  2. Wat neem je mee uit het eerste deel van dit gesprek?
  3. Wat doe jij in een gesprek waardoor iemand écht bij zichzelf gaat onderzoeken hoe het is? Denk daarbij bijvoorbeeld aan houding, vragen, aandacht en stiltes.