Programma’s en methoden

Hommels en Brink bieden verschillende trainingsprogramma’s en methoden om, na de eerste kennismaking, verder met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan. Elk programma is erop gericht de eigen regie en veerkracht van de deelnemers te versterken.

Hieronder een greep uit ons aanbod. Liever een aanpak op maat? Dat kan!
Neem daarvoor contact met ons op.

Programma's

Positieve Gezondheid en leefstijlcoaching

Voor wie

Leefstijlcoaches

Wat

Een programma van twee dagen met een inspirerend avondprogramma.

Waarom

De leefstijlcoaches hebben inspiratie opgedaan. Ze hebben nieuwe ideeën hoe ze hun gecombineerde leefstijlinterventies kunnen vormgeven en begeleiden vanuit Positieve Gezondheid. Ze hebben hun rugzak gevuld met concrete nieuwe werkvormen.

Neem voor meer informatie contact op via info@hommelsenbrink.nl of bel (Brigiet: 06 – 41317447 / Leontien: 06 – 53770084).

Positieve Gezondheid en themabijeenkomsten

Voor wie

Praktijkmanagers en medewerkers van zorggroepen

Wat

Een programma gedurende drie maanden met daarin vijf contactdagen en (online) ondersteuning.

Waarom

Deelnemers kunnen in hun eigen praktijk themabijeenkomsten begeleiden vanuit Positieve Gezondheid. In een themabijeenkomst worden thema’s die op dat moment relevant zijn gezamenlijk besproken en aangepakt. De praktijkmanagers krijgen inspiratie, nieuwe ideeën en werkvormen om dat proces te begeleiden.

Neem voor meer informatie contact op via info@hommelsenbrink.nl of bel (Brigiet: 06 – 41317447 / Leontien: 06 – 53770084).

Positieve Gezondheid en de huisartsenpraktijk

Voor wie

Alle professionals binnen de huisartsenpraktijk samen

Wat

Een programma gedurende twee maanden met daarin één hele dag op een externe locatie, gevolgd door twee dagdelen en (online) ondersteuning.

Waarom

Collega’s leren elkaar beter kennen waarderen en werken beter samen. Ieder draagt vanuit zijn eigen functie bij aan veerkracht en regie van het team én van de patiënt.

Neem voor meer informatie contact op via info@hommelsenbrink.nl of bel (Brigiet: 06 – 41317447/ Leontien: 06 – 53770084).

Positieve Gezondheid en visie ontwikkelen

Voor wie

Professionals binnen een organisatie

Wat

Een programma van een dag

Waarom

De organisatie gaat aan de slag met het formuleren van hun visie vanuit Positieve Gezondheid. De medewerkers maken de visie concreet en kunnen deze direct toepassen in de praktijk.

Neem voor meer informatie contact op via info@hommelsenbrink.nl of bel (Brigiet: 06 – 41317447 / Leontien: 06 – 53770084).

Positieve Gezondheid en praktijkondersteuners huisarts

Voor wie

Praktijkondersteuners huisartsen (POHs)

Wat

Een programma van drie keer online reflecteren op de afgelopen corona periode aan de hand van Positieve Gezondheid. Bekijk ook dit filmpje voor meer informatie en een eerste indruk.

Waarom

Deelnemers vertalen hun inzichten uit de corona periode naar hun praktijk in de toekomst. Wat kunnen we juist nu van elkaar leren en hoe vertaal je dat naar jouw werk. Je leert Positieve Gezondheid concreet vormgeven in deze tijd.

‘..’

Neem voor meer informatie contact op via info@hommelsenbrink.nl of bel (Brigiet: 06 – 41317447 / Leontien: 06 – 53770084).

Methoden die we gebruiken

Deep democracy

Dit is een methode waarin we zowel de stem van de meerderheid als van de minderheid meenemen in besluitvorming. ‘Alle stemmen gelden’ dus, in plaats van ‘de meeste stemmen gelden’.

Systemisch werken

Dit is een methode waarbij we inzicht geven in het systeem van de organisatie of het team. Dit inzicht helpt om een gewenste verandering op gang te brengen.

Holding space

Deze methode draait om het creëren van een veilige omgeving. Zo stimuleren we professionals om regie te nemen over hun eigen leerproces.

Verbindend veranderen

Dit is een methode die persoonlijk leiderschap met organisatieontwikkeling verbindt. In plaats van een verandering op te leggen, organiseren professionals de gewenste verandering zelf.

Life Coaching

Methodieken gericht op het bevorderen van persoonlijke groei die aansluit bij de kwaliteiten en levensloop van professionals. Levensgeluk wordt hierdoor op alle levensgebieden vergroot.

Kunst en natuur

Dit gebruiken we om naast cognitie ook de intuïtie te activeren. Hiermee vergroten we de creativiteit van individuen en teams.

Meer weten over onze unieke aanpak?