Onze unieke aanpak

“In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan.”
(website Institute for Positive Health)

Bovenstaand citaat is de basis van alles wat we doen. Onze trainingsprogramma’s zijn ontwikkeld vanuit de ervaringen die we de afgelopen twintig jaar hebben opgedaan. We zien constant nieuwe invalshoeken om Positieve Gezondheid toe te passen, waardoor we steeds meer klanten kunnen helpen met verschillende vraagstukken.

Werken vanuit de kwaliteit, de kracht en de energie die er al is

We hebben gemerkt dat een mensgerichte aanpak essentieel is bij veranderingsprocessen. Oftewel: door de kwaliteit, kracht en energie van ieder individu op waarde te schatten en optimaal te benutten.

Als iedereen zich gehoord voelt en serieus genomen wordt, zien we mensen zelf hun eigen stappen bedenken. Ze ervaren de positieve gevolgen van hun eigen verandering en worden daardoor gestimuleerd en gemotiveerd.

Wat wij doen

Hommels en Brink geeft teams en leidinggevenden de tools en inzichten om veranderprocessen in gang te zetten, te begeleiden en duurzaam te borgen. We leren de juiste vragen te stellen en goed te luisteren naar de antwoorden.

De succesfactoren van onze aanpak:

  • Maximaal draagvlak doordat verandering vanuit de mensen zelf komt
  • Direct positieve resultaten door het proces in kleine, overzichtelijke stappen in te delen
  • Werken vanuit veiligheid, vertrouwen en eigen regie
  • Duurzame verbetering in plaats van quick fixes, zodat terugval wordt voorkomen

Veranderen in fases

Elk veranderproces doorloopt een aantal fases, met de bijbehorende emoties. Het doorbreken van vaste patronen brengt inzicht, uitdaging en verwachting met zich mee, maar vaak ook verwarring, ongemak en weerstand.

Door te werken vanuit een helder plan, structuur te bieden en daaraan vast te houden, creëren we de veilige omgeving waarin die essentiële worsteling kan en mag plaatsvinden. Als een rups die zich terugtrekt in zijn cocon, om daar als vlinder weer uit te kruipen. Op eigen kracht!

Meer weten over onze unieke aanpak?